Запитване >>
Изпрати >>

F серия FIBER 

Fiber лазерите на Macsa, са свръхбързи лазери за маркирани, с мощност до 50 W. Могат да се използват за маркиране и гравиране на метали, пластмаси, фолия.

Лазерните системи  Macsa Fiber Pulsed, са подходящи за гравиране и маркиране на метални изделия, като позволява и по-дълбоко гравиране (в рамките на части от милиметъра). Подходящи са както за промишлени и индустриални предприятия, целящи надписване на машинни елементи, възли и детайли, части за автомобили, електронни компоненти, метални инструменти, печатни платки и др. Подходящи са и за фирми, произвеждащи пластмасови или метални детайли, метални дръжки и ключове,  предоставящи услуги като гравиране на метал, производствени предприятия, надписващи върху метални капачки или консервени кутии срок на годност, или произвеждащи пластмасови детайли.                                                                               

F серия Лазерни машини

F-9000 PULSED >>
F-9000 Film >>


Размера и характеристиките на лъча, на лазерите от серия F-9000 на Macsa, ги правят особено подходящи за маркиране на 1-D и 2-D баркодове, върху  различни видове материали.
Файбър лазерните машини Macsa Fibre Film, са подходящи за маркиране върху фолиа, като дават по-малък контраст и възможност за гравиране, в сравнение с Pulsed модела, но са подходящи за високоскоростно маркиране.

F seria pic

 

F-9000 PULSED

F-9000 PULSED

Оптика 100x100 mm                     
Мощност 10, 20, 50 watt

F-9000 Film (CONTINUOUS)

F-9000 Film (CONTINUOUS)

Оптика 100x100 mm                     
Мощност 10, 20, 50 watt