Запитване >>
Изпрати >>
Машина Ultimark

UM-1200 е електронно управлявана експонираща машина

Max работна площ 114 x 127mm
Средна продължителност цикъла
на зареждане (при 600V) 
20 сек