Запитване >>
Изпрати >>

SuperSpeed™  технологияSuperSpeed™ - технология  работи с двойна функция, разделя на два лазерни лъча ( Dual Head ), пулса на всеки лазер и е независим от останалите.

Растерните изображения (векторни изображения, които се гравират растерно), са съставени от паралелно разположени на гъсто една до друга линии, които ги формират.
Комбинирането на технологиите за използване на 2 лазерни източника едновременно (Dual Laser) и SuperSpeed, позволява едновременното гравиране на две съседно разположени растерни линии, което драстично намалява времето за завършване на задачата.
Технологията изисква двете лазерни тръби да бъдат с еднаква мощност.

 PLS6.150D SuperSpeed  >>