Запитване >>
Изпрати >>

Плоскости за сублимация

       
Материал

Размер на листа

Дебелина   Покритие    Сублимация
FRP Gloss 292,1 х 590,55 mm 2,4 mm Gloss едностранно
HARDBORD Gloss 290 х 590 mm 3,17 mm Gloss едностранно
PHENOLIC 292,1 х 590,55 mm 1,27 mm Gloss едностранно
Aluminium Gloss
298,45 х 596,9 mm 0,76 mm Gloss едностранно
Aluminium Gloss 298,45 х 596,9 mm 1,14 mm Gloss едностранно
Aluminium Clear Silver 304 х 608 mm 1,14 mm Clear едностранно
Brushed bronze 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Brushed silver 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Brushed gold 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Satin silver 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Gloss champagne  600 х 300 mm 0,5 mm Gloss едностранно
Matte champagne 600 х 300 mm 0,5 mm Matte едностранно
Gloss white 600 х 300 mm  0,5 mm  Gloss едностранно
Gloss silver  600 х 300 mm  0,5 mm Gloss едностранно
FRP
FRP
HARDBOARD
HARDBOARD
PHENOLIC
PHENOLIC
Aluminium gloss
Aluminium gloss
Aluminium chromalux
Aluminium chromalux
Bronze brushed
Bronze brushed
Gold brushed
Gold brushed
Silver brushed
Silver brushed
Champagne gloss 5R/H
Champagne gloss 5R/H
Champagne matte
Champagne matte
Metal gloss silver
Metal gloss silver
Metal gloss white
Metal gloss white