Запитване >>
Изпрати >>

Плоскости за сублимация

       
Материал

Размер на листа

Дебелина   Покритие    Сублимация
FRP
292,1 х 590,55 mm 2,40 mm Gloss white едностранно
FRP 
1200 x 600 mm 2.29 mm Gloss white двустранно
HARDBORD  290 х 590 mm 3,17 mm Gloss white едностранно
HARDBORD 
1200 x 600 mm 3,50 mm Gloss white едностранно
PHENOLIC 
292,1 х 590,55 mm 1,27 mm Gloss едностранно
Aluminium white 5570
298,45 х 596,9 mm 0,76 mm Gloss едностранно
Aluminium 5623
298,45 х 596,9 mm 1,14 mm Gloss едностранно
Aluminium chromalux 304 х 608 mm 1,14 mm chromalux едностранно
Bronze brushed 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Silver brushed 2 600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Gold brushed  600 х 300 mm 0,5 mm Brushed едностранно
Gold mirror 1 600 х 300 mm 0,5 mm Mirror  
Gold soft matte 6 600 х 300 mm 0,5 mm soft matte едностранно
Gold soft gloss 5R 600 х 300 mm 0,5 mm soft gloss едностранно
Champagne Gloss 5H 600 х 300 mm 0,5 mm Gloss едностранно
Champagne Matte  600 х 300 mm 0,5 mm Matte едностранно
Metal Gloss white 600 х 300 mm  0,5 mm  Gloss едностранно
Metal Gloss silver 4 600 х 300 mm  0,5 mm Gloss едностранно
Metal pearlsilver 600 х 400 mm  0,5 mm Gloss  едностранно
Aluminium  pearlwhite  600 х 400 mm  0,5 mm Gloss  едностранно 
Aluminium titan white 
600 х 400 mm  0,5 mm Gloss  едностранно
Aluminium  pearlsilver 600 х 400 mm  0,5 mm Gloss  едностранно
FRP
FRP
HARDBOARD
HARDBOARD
PHENOLIC
PHENOLIC
Aluminium chromalux
Aluminium chromalux
Aluminium gloss
Aluminium gloss
Bronze brushed
Bronze brushed
Silver brushed
Silver brushed
Gold brushed
Gold brushed
Gold gloss
Gold gloss
Champagne gloss 5R/H
Champagne gloss 5R/H
Champagne matte
Champagne matte
Metal gloss silver
Metal gloss silver
Metal gloss white
Metal gloss white