Запитване >>
Изпрати >>

Какво представлява сублимацията?

Сублимацията е процес, при който твърдите вещества преминават директно в пари, без да минават през течно състояние. По този начин дадено изображение може да стане неразделна част от предварително подготвена за целта повърхност - керамика, полиестер, метал. 

Sublimation

При сублимационния печат се преминава през три основни етапа:

  1. Подготовка на изображението за печат с графична прогрма, например Photoshop, CorelDraw или др.

  2. Отпечатването на готовото изображение със сублимационни мастила на трансферна хартия за сублимационен печат.

  3. Трансфериране на изображението от хартията върху избраната повърхност (керамика, полиестер, метал) при висока температура и налягане от термопреса.


При този процес повърхността на предмета и качеството на изображението не се нарушават - високата температура отваря порите на полиестера или полимера, позволявайки на мастилото да проникне в самата им структура и да стане част от тях. По този начин изображението не може да бъде отмито или изтъркано, докато самата структура на веществото не се наруши.

 

Сублимацията дава неограничени възможности за отпечатване на висококачествени цветни изображения върху различни повърхности.