Мантинела
Мантинела

Гъвкава лента за ограничаване площа на налятия фотополимер.

Дебелини: mm, 3 mm
Разфасовки: ролки по 20 m