Ultimark UM 2
Ultimark UM 2

Правоъгълен печат 

Размер: 10 x 35 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours