Ultimark UM 4
Ultimark UM 4

Правоъгълен печат 

Размер: 11 x 37 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours