Ultimark UM 5
Ultimark UM 5

Правъгълен печат

Размер:15 x 46 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours