Ultimark UM 6
Ultimark UM 6

Правоъгълен печат

Размер: 15 x 59 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours