Ultimark UM 8
Ultimark UM 8

Правоъгълен печат

Размер: 15 x 71 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours