Ultimark UM 10
Ultimark UM 10

Правоъгълен печат 

Размер: 21 x 59 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours