Ultimark UM 12
Ultimark UM 12

Правоъгълен печат 

Размер: 21 x 72 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours