Ultimark UM 32
Ultimark UM 32

Правоъгълен печат 

Размер: 59 x 71 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours