Ultimark UM 17 R
Ultimark UM 17 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 17 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours