Ultimark UM 35 R
Ultimark UM 35 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 35 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours