Ultimark UM 45 R
Ultimark UM 45 R

Кръгъл печат 

Диаметър: 45 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours