Ultimark UM 25SQ
Ultimark UM 25SQ

Квадратен печат 

Размер: 25 x 25 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours