IDEAL iPX Соли
IDEAL iPX  Соли


IDEAL iPX
Соли за фотополимерни клишета
Готов разтвор премахва остатъчната лепкавост и заздравява клишето

 

Начин на употреба
Начин на съхранение

Начин на употреба:
потопете вече експонираното и добре  измито фотополимерно килише във ваничка с този разтвор, така че да бъде добре покрито с 1-2 mm течност доекспонирйте до UV светлина 10-15 минути при работтна температура:22-40C (препоръчително :36.5 C)

Да се разклати преди употреба.

начин на съхранение: 
съхранявайте при стайна температура в закрити съдове

Може да предизвика чуствителност при контакт с кожата.
Дразни очите.При работа да се носят подходящи ръкавици.
В случай на контакт с очите, обилно изплакнете с много
вода и потърсете медицинска помощ.