Trodat 4912 TYPO
Trodat 4912 TYPO

Правоъгълен TYPO печат 
Размери: 47 x 18 mm, резервен тампон 6/4912
Max.4 реда, текст 3 - 4 мм
Тампон цвят: черен, син, сух
colours