Trodat 4913 TYPO
Trodat 4913 TYPO

Правоъгълен TYPO печат 
Размери: 58 x 22 mm, резервен тампон 6/4913
Max. 5 реда, текст 3 - 4 мм
Тампон цвят: черен, син, сух
colours