Enquiry >>
Send >>

Advantages

 

Реже боядисани метали 

Лазерът на Неона реже боядисани и анодизирани метали, без да уврежда боята. Повечето от другите лазери за рязане на метал не са подходящи за рязане на боядисани метали, защото прогарят и увреждат боята и повърхността на изделието.


metal Реже всички видове метал до 3 мм


Повечето лазери не могат да режат мед, поцинкована ламарина, алуминизирани и цветни метали.

Нашият лазер може!

 

bb

Оптимален разкрой на материала

Фината работа на машината, дава възможност  за прилепване на детайлите един до друг. Това е предпоставка за 
оптимален разкрой на материала, без при рязането на единия, качеството на другия да бъде влошено.


Orel Минимални температурни деформации

При работа с лазер с висока мощност и постоянен (CW) режим на работа, по-тънките материали търпят температурни свивания и разширения в следствие на рязането. При работа, лазерът на Неона, влияе на материала със сравнително ниски температури, като по този начин предотвратява деформации.

plaket

Дебелина на сряза под 70 микрона

При нашия лазер, този пробив е с дебелината  на основния сряз и не се налага заход.
Дебелина на сряза под 70 микрона
Малкият размер на точката на лазера и ниските температури на работа, гарантират тънък сряз с дебелина под 70 микрона. Това е предимство, защото позволява изработката на много фини детайли.

cut

Рязане с въздух

Не всеки лазер може да реже на въздух. Повечето лазери режат метал на азот или кислород, което оскъпява процеса. За непретенциозни детайли, рязането на въздух е добро и евтино решение.