Ultimark UM 34
Ultimark UM 34

Правоъгълен печат 

Размер: 72 x 97 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours