Ultimark UM 20SQ
Ultimark UM 20SQ

Квадратен печат 

Размер: 20 x 20 mm
Тампон цвят: черен, син, сух
colours