Жираф с тениска 22
Жираф с тениска 22

Жираф с тениска за сублимация

Размери: височина 220 мм
Поле за печат 40 х 40 мм