Enquiry >>
Send >>
                                   This website is under construction. Coming soon!                                                  
ULTIMARK Stamps 

ULTIMARK е последната и най-авангардната иновация в областта на печатите. Продукт на американската компания M&R Marking Systems, световен лидер при микропорестите печати. 
Качеството на отпечатъка е брилянтно: еднакво добре се отпечатват текст под 4 пункта, тънки линии с дебелина под 0.1 mm, снимки и растери с над 100 lpi, равномерни и 100% плътни запълнени обекти. Издръжливостта е достатъчна за ежедневна натоварена употреба. Мастилото е водонеразтворимо. 

Ultimark UM 2

Rectangular stamp 

Dimensions: 10 x 35 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 4

Rectangular stamp 

Dimensions: 11 x 37 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 5

Rectangular stamp 

Dimensions: 15 x 46 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 6

Rectangular stamp 

Dimensions: 15 x 59 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 8

Rectangular stamp 

Dimensions: 15 x 71 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 10

Rectangular stamp 

Dimensions: 21 x 59 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 12

Rectangular stamp 

Dimensions: 21 x 72 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 14

Rectangular stamp 

Dimensions: 21 x 97 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 16

Rectangular stamp 

Dimensions: 27 x 46 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 23

Rectangular stamp 

Dimensions:34 x 59 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 24

Rectangular stamp 

Dimensions: 34 x 72 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 26

Rectangular stamp 

Dimensions: 34 x 97 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 28

Rectangular stamp 

Dimensions: 46 x 46 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM-30

Rectangular stamp 

Dimensions: 46 x 97 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 32

Rectangular stamp 

Dimensions: 59 x 71 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 34

Rectangular stamp 

Dimensions: 72 x 97 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 17 R

Round stamp 

Diameter: 17 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 35 R

Round stamp 

Diameter: 35 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 45 R

Round stamp 

Diameter: 45 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 20SQ

Square stamp 

Dimensions: 20 x 20 mm
Pad color: black, blue
colours


Ultimark UM 25SQ

Square stamp 

Dimensions: 25 x 25 mm
Pad color: black, blue
colours